Harmonogram tréningov je cesta k najvyšším métam na stupienkoch víťazov...

Harmonogram tréningov na rok 2019

https://www.motycky.sk/turistika/zoznam_znacenych_cyklotras_Motycky_Donovaly.pdf 

https://www.parksnow.sk/leto/cykloturistika-trasy.php

Zoznam značených cyklotrás:

 • Donovaly - Ružomberok
 • Donovaly - Hiadeľské sedlo - Korytnica
 • Donovaly - Moštenica
 • Banská Bystrica - Priechod
 • Okruh Selce
 • Podkonice - NKP Kalište
 • Okruh Priechod
 • Šachtička - Špania dolina
 • Selce - Priechod
 • Podkonice - Priechod - Slovenská Ľupča
 • Moštenica - Kyslá - Hiadeľská dolina
 • Hiadeľská dolina - Hiadeľské sedlo
 • Liptovská Osada - Veľký Šturec - Motyčky
 • Motyčky - Donovaly
 • Moštenica - NKP Kalište
 • Donovalská CM - Južná vetva
 • Donovaly - Polianka - Mistríky
 • Žarnovka
 • Železné - Magurka
 • Tajch - Magurka
 • Donovaly - Špania dolina
 • Dolný Jelenec - Žliabkar
 • Okolo Hrubého Vrchu
 • Baláže - sedlo Horný Šturec
 • Sedlo Dolný Šturec - Šachtička
 • Horná Richtárová - Pod Jelenskou Skalou
 • Okruh okolo Magury
 • Horný Jelenec - Krížna
 • Spojka Donovalská CM - Liptovská Lúžna
 • Baláže - Krčahy - Motyčky
 • Vyšné Revúce - Prašnické sedlo
 • Staré Hory - Dolný Jelenec
 • Donovaly - Šachtička
 • Vrchárska cyklomagistrála (Úsek: Bešeňová - Kráľova Studňa)

Zjazdové trasy:

 • Nová Hoľa - Žarnovka - Lanovka
 • Nová Hoľa - Lúky - Lanovka
 • Spojka trás 2585 a 5589
 • Downhill
 • Nová Hoľa - Zjazdovka - Lanovka