Príchody a odchody do a z klubu YTCT

Príchody v roku 2019 a odchody v roku 2018 z klubu YTCT

Radovan Drozd 

Prestup - odchod v roku 2018

z YTCT = do ProEfekt team

Jana Kudi Sýkorová

Príchod do YTCT v roku 2019

Ženská nádej pre rok 2019 v MTB

Marek Komora

Príchod do YTCT v roku 2019

Nádej v kategórii muži MTB 2019

Radovan Nehéz

Príchod do YTCT v roku 2019

Nová nádej v kategórii muži MTB 2019